> wie zijn wij? > onze gemeente

Onze gemeente

Schuilkerk Beemster is een kleine zelfstandige geloofsgemeenschap, geïnspireerd door de christelijke traditie en Bijbelse verhalen. Wij hechten waarde aan persoonlijke geloofsvrijheid. In verbondenheid met elkaar zetten we ons in voor vrede in het klein en in het groot. Als gemeente gaan we de uitdaging aan om navolgers van Jezus te zijn, door ons rechtvaardig  en met liefde in te zetten voor een vreedzame en duurzame samenleving dichtbij en ver weg. Wij willen op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor de ander elkaar de ruimte geven.

Wij zijn een Doopsgezinde geloofsgemeenschap  met christelijke wortels die in de voetsporen is getreden van Menno Simons. Hij leidde in het allereerste begin van de Reformatie, de doperse beweging op de weg van navolging van Christus door af te zien van geweld en van het dragen van wapens, door niet te zweren en een sober, betrouwbaar en vooral dienstbaar leven te leiden. Geloof en leven, woorden en daden zijn voor Doopsgezinden nog altijd actueel.

Met haar activiteiten en ontmoetingen is de Schuilkerk Beemster een belangrijke plek waar de leden en belangstellenden verder kunnen groeien in gelovig leven, om na te denken over geloof en ook leven. Ze staan open voor gasten, ongeacht religie of levensbeschouwing.

 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Beemster-Oosthuizen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl